Η νέα ιστοσελίδα του Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ  βρίσκεται στη διεύθυνση www.setee.net